Incorporem la IA i afegim serveis

Incorporem la IA i afegim serveis

Babel Traductors incorpora la Intel·ligència Artificial i ofereix a partir d’ara una nova solució per  fer transcripcions i subtítols automàtics.

Podem passar text oral a escrit (també en actes en directe) amb menys temps i a un cost molt inferior que si ho fem manualment. Això pot ser útil per fer actes de reunions i  congressos, per transcriure i subtitular vídeos de conferències i de tota mena d’esdeveniments. Demaneu-nos informació i us assessorarem.

D’altra banda, us comuniquem que ja fa temps vam apostar per l’accessibilitat en la comunicació i ens hem especialitzat en tot allò que pot acostar la informació (digital o presencial) a les persones amb discapacitats sensorials o cognitives:

Subtítols per a persones sordes

Audiodescripció per a persones cegues

Adaptació de textos a lectura fácil

Intèrprets en llengua de signes

Les solucions d’accessibilitat estan pensades inicialment per a col·lectius amb determinades discapacitats però se n’acaba beneficiant tota la població. La rampa arquitectònica n’és un exemple paradigmàtic: s’ha fet per a cadires de rodes i cotxets però la fa servir molta gent gran o amb problemes de mobilitat, o simplement aquells que la prefereixen a les escales.

 

L’entorn digital sovint discrimina aquests col·lectius, per això és important tenir en compte opcions tecnològiques que afavoreixin l’accessibilitat, ja que això augmentarà la usabilitat i afavorirà la comoditat de la navegació per internet.

Share