Sobre la lectura fàcil (LF)

Sobre la lectura fàcil (LF)

Un text adaptat per a lectura fàcil està adreçat, sobretot, a lectors amb dificultats lectores, sigui per alguna discapacitat cognitiva o per un coneixement insuficient de la llengua. No s’ha de confondre amb un altre concepte molt semblant, el llenguatge clar, que va adreçat  a tota la població i té l’objectiu de facilitar la comprensió d’un text.

La lectura fàcil respon a una necessitat social i és un dret. La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat (CRPD) reconeix el dret d’aquest col·lectiu a la informació i a les comunicacions per tal que puguin viure de forma independent. Així mateix, la Llei d’Accessibilitat aprovada pel Parlament de Catalunya el 2014 també recull aquet dret. De moment la llei només obliga les institucions i organismes oficials, però no està de més que ho coneguem i ho comencem a incorporar també en la comunicació de l’àmbit empresarial i de màrqueting.

Podem trobar literatura escrita en lectura fàcil però també es poden adaptar textos informatius, d’exposicions o textos legals, que sovint tenen una sintaxi complexa i molta terminologia específica. Cal tenir en compte que un 30% de la població té dificultats lectores, un percentatge prou considerable per no deixar-lo exclòs.

Algunes de les principals regles a tenir en compte són:

  • Saber a quin col·lectiu ens adrecem per triar el format més adequat (per a alguns el so pot ser més indicat, per a d’altres la imatge)
  • Explicar les coses amb claredat i amb vocabulari senzill
  • Utilitzar una frase per línia
  • Fer servir frases curtes
  • Disposar els textos en bandera
  • Deixar marges amplis i interlineat generós
  • No utilitzar sigles ni xifres
  • No utilitzar metàfores
  • Utilitzar preferentment frases positives
  • Agrupar tota la informació sobre el mateix tema

Sempre podeu recórrer a serveis lingüístics professionals perquè us facin l’adaptació dels vostres textos.

Trobareu més informació a:

http://www.lecturafacil.net/es/

https://www.linkedin.com/in/lectura-facil-b874273b/?originalSubdomain=es

Sobre lenguaje claro, lectura fácil y traducción I

https://aneti.es/sobre-lenguaje-claro-lectura-facil-y-traduccion-ii/

 

Share