Si la teva empresa és exportadora, et pot interesar conèixer el nostre servei de consultoria lingüística

Si la teva empresa és exportadora, et pot interesar conèixer el nostre servei de consultoria lingüística

Què és una auditoria lingüística?  Un estudi per fer un diagnòstic de les debilitats i les fortaleses lingüístiques de l’empresa i el seu capital humà  amb l’objectiu que  la comunicació sigui més persuasiva i eficaç.

On?

Rebreu la vista d’un consultor a la vostra empresa (entrevista d’una hora  de durada aproximadament)

Com?

Haureu de respondre un qüestionari sobre la vostra activitat i els aspectes lingüístics i culturals relacionats.

Posteriorment elaborem un Pla de Comunicació Internacional

Un cop detectades les vostres necessitats a partir de les vostres respostes i les nostres observacions in situ, analitzem els punts forts i els febles de tots els aspectes de la vostra comunicació internacional:

Oral: avaluació de l’atenció telefónica i del nivel oral de les llengües dels agents implicats en la venda i la negociació

Material escrit i visual: avaluació del’adequació de webs, catàlegs, formularis embalatges

Estratègic: avaluació de les vostres necessitats d’acord amb les vostres perspectives d’expansió internacional a curt i llarg termini

A continuació elaborarem un breu informe o full de ruta que recollirà les estratègies i recomanacions per superar les barreres potencials que haguem identificat.

Aquest pla es pot concretar en:

– propostes de formació lingüística específica per a les necessitats del vostre personal

– solucions tecnològiques per a l’optimització de processos de traducció escrita i negociació verbal

assessorament intercultural per adaptar els continguts dels vostres textos a les diferents cultures d’arribada i sobretot preparar prèviament tots els agents implicats en les vendes i negociacions amb altres països i fer-ne l’acompanyament, si cal.

 L’objectiu final és que la vostra comunicació sigui eficaç en les diferents zones geogràfiques d’expansió per ajudar-vos a afrontar amb èxit el repte de la internacionalització.

Demaneu-nos més información a info@babeltraductors.com

Beyond language barriers

Share