Com afectarà la COVID-19 el món de la interpretació?

Com afectarà la COVID-19 el món de la interpretació?

L’acceleració que la pandèmia del coronavirus ha provocat en l’ús de la tecnologia afecta de ple l’àmbit de la interpretació. És una realitat i ens hi haurem d’adaptar.

Per situar-nos una mica, parlem de tres tipus d’interpretació:

  1. Simultània: en conferències, amb cabina
  2. Consecutiva: en rodes de premsa i reunions de treball
  3. Comunitària o d’enllaç: en l’àmbit administratiu i públic (policia, tribunals, hospitals, escoles)

Si s’allarga la situació actual respecte a les mesures de distanciament físic, les conferències i esdeveniments presencials no es podran dur a terme i s’hauran de fer de manera remota, la qual cosa afectarà directament la feina dels intèrprets.

Hi ha diferents opcions de tecnologia remota que ja es fan servir des de fa temps però que a partir d’ara segur que agafaran més volada: des d’una simple trucada telefònica (OPI-Over the Phone Interpreting) fins a aplicacions i plataformes de videoconferència (VCI-Video Conference Interpreting). Sempre és preferible per a la qualitat de la interpretació poder comptar amb la imatge: l’intèrpret ha poder llegir el llenguatge no verbal de l’orador, la seva feina no consisteix només a traduir el text, sobretot en la interpretació comunitària de l’àmbit social, també fa el paper de mediador cultural i hi entra en joc l’empatia.

Fins ara, la legislació a l’estat espanyol no permetia l’ús de la videoconferència ni en l’àmbit judicial, ni policial, ni hospitalari malgrat que la Comissió Europea en recomana l’ús i, efectivament, es fa servir en la majoria de països europeus. Aquí només poden treballar intèrprets de manera presencial, cosa que encareix molt els seus serveis i en complica enormement la gestió. Si ara es comença a plantejar la possibilitat de fer judicis de manera remota, potser també es considerarà la possibilitat que els intèrprets judicials puguin treballar des de casa.

La interpretació remota en totes les seves variants és una aposta de futur, tant per a reunions de treball, com conferències o en la interpretació comunitària. La tecnologia ha millorat molt darrerament, l’estabilitat tècnica és millor i ens permet tenir accés a intèrprets que viuen en llocs remots, per la qual cosa s’eixampla enormement el ventall de professionals. En la majoria de casos la VCI permet abaratir costos respecte a la interpretació presencial.

Hi ha moltes opcions per triar, només cal saber quina és la que millor s’adapta a cada necessitat: des de la interpretació remota en una cabina prop del lloc on hi ha l’intèrpret (la qual cosa estalvia el desplaçament de l’intèrpret i les despeses que genera), fins a plataformes per fer reunions, per fer conferències o transmetre esdeveniments, algunes plataformes faciliten els intèrprets, d’altres no. A Babel Traductors us podem assessorar per triar la que més us convé: info@babeltraductors.com.

 

Share