Què és una web accessible?

Què és una web accessible?

D’acord amb el primer informe mundial sobre accessibilitat de l’OMS (2011), més d’un 15% de la població  mundial viu amb alguna discapacitat i és una tendència en augment perquè la nostra població envelleix cada vegada més.

Perquè una web o qualsevol altre recurs informàtic sigui accessible cal que qualsevol hi pugui navegar, i des de qualsevol dispositiu. Per tant, hem de tenir en compte tothom que tingui una discapacitat sensorial: col·lectius com el de persones cegues o amb baixa visió, persones sordes o amb una audició limitada, etc.

Els principals recursos de què disposem per fer les webs o plataformes accessibles són:

Subtítols i transcripcions dels àudios per a persones amb dificultats auditives

Audiodescripció (d`àudios, vídeos, obres teatrals…), és una narració que recull els elements visuals clau

Per assolir la usabilitat d’una web, que és la qualitat d’ésser fàcil d’usar i satisfer les necessitats de l’usuari, també s’ha de considerar el concepte d’inclusió.

De la mateixa manera, el disseny ha de respectar l’accessibilitat. De fet, l’anomenat disseny universal o disseny inclusiu busca desenvolupar entorns de fàcil accés per a una gran majoria d’usuaris, de manera que no faci falta adaptar-los o redissenyar-los per als col·lectius amb necessitats especials.

Si disposeu d’un minut, en aquest vídeo es resumeix el concepte d’accessibilitat audiovisual:

https://www.youtube.com/watch?v=hufMi9LZX2I

Si voleu trobar informació completa sobre aquest tema, podeu consultar la W3C (Web Accessibility Initiative), que recull tota mena de recursos per a redactors de continguts, dissenyadors, desenvolupadors web, responsables de polítiques lingüístiques, etc.

https://www.w3.org/WAI/

Podeu trobar les principals directrius sobre accessibilitat audiovisual en el següent apartat de la mateixa web (WCAG Web Content Accessibily Guidelines):

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

Si teniu qualsevol dubte sobre com resoldre l’accesibilitat dels vostres entorns i plataformes, us podem assessorar: info@babeltraductors.com.

Share